Spilleplaner 2020

  • 19. august: Første øvelse (skolen eller menighetshuset kl 19:30)
  • 29. august: Spilling på Great Gatsby-fest i Sandefjord kl 18 – 20 (privat arrangement)
  • 31. oktober: Stasens høstkonsert (Internseminar i forkant 24. oktober)

Stasens årsmøte og seminar i 2021 blir helgen 15. – 17. januar