Hagekonsert i spisestuen

Hva gjør Stasen når de ikke kan øve i de vanlige øvingslokalene?

Dette er et spørsmål Stasen må finne svar på hvert år, da de vanlige øvingslokalene ikke alltid er tilgjengelige.

I mange, mange år har Stasen derfor holdt sjarmerende hagekonserter hos trompetisten Stig som en kreativ løsning. Men i år kom en ny utfordring: Hva gjør Stasen når det i tillegg regner?

De fant svaret på det også! I år ble det en koselig hagekonsert i spisestuen, og ja, med publikum.

Foto: Sigurd Kjellberg